Bc. Martin Bryndza

Master's thesis

Making internal communication in a software company more efficient

Making internal communication in a software company more efficient
Abstract:
Cieľom tejto práce je racionalizovať komunikáciu medzi tímami a ich členmi, a zároveň zabrániť strate produktivity spôsobenej častým vyrušovaním, v prostredí stredne veľkej softvérovej spoločnosti, kde sa zamestnanci snažia adaptovať agílne prístupy. Práca analyzuje interné procesy, ako aj požiadavky a očakávania všetkých zúčastnených strán. Na základe identifikovaných problémov a nedostatkov, implementačná …more
Abstract:
The goal of this thesis is to streamline communication between teams and their members, and to prevent loss of productivity due to frequent interruptions in a mid-size software company, where employers are dealing with adaptation of agile approaches. The thesis analyzes internal processes as well as requirements and expectations of different stakeholders regarding productivity. Based on these identified …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Petr Neugebauer
  • Reader: RNDr. Pavel Sekanina

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.