Jaromír CHYLINSKÝ

Bachelor's thesis

Metody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí

Methods of cooperation between enterprise company and educational units in the area of study excusions organizing
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá metodami spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí. Teoretická část popisuje východiska spolupráce výrobních podniků se školskými zařízeními, realizaci praktického vyučování v podnicích i odborné kompetence žáků elektro oborů. V další části práce jsou popisovány konkrétní formy spolupráce se školami ve výrobním podniku SSI Schäfer. Detailněji …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with collaboration methods between companies and schools in the area of excursion organisation. The theoretical part describes collaboration preconditions between production plants and schools, practical training realization in the factories and also professional skills of students with electro-specialization. Next part of the thesis describes specific ways of collaboration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHYLINSKÝ, Jaromír. Metody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta