Ján Hansko

Bakalářská práce

Finanční analýza společností Nestlé Česko, s. r. o., a Nestlé Slovensko, s. r. o.

Financial analysis of Nestlé Česko, s. r. o., Nestlé Slovensko, s. r. o.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést externí finanční analýzu a vzájemné srovnání společností Nestlé Česko, s.r.o. a Nestlé Slovensko, s.r.o. v rozmezí let 2013 až 2017.Táto bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. První, metodická část se zaobírá postupy finanční analýzy, které jsou dále použity v praktické části. Druhá, praktická část obsahuje aplikaci postupů a modelů z metodické části …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to carry out an external financial analysis and mutual comparison of Nestlé Česko, s.r.o. a Nestlé Slovensko, s.r.o for the period between 2013 and 2017.This bachelor thesis consists of two main parts. The first one, methodical part deals with procedures of financial analysis that are later used in practical part. The second one, practical part contains aplication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Eva Dufková
  • Oponent: Hoang Long Pham

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77720