Filip Rozhoň

Bachelor's thesis

Porovnání zbožových vyhledávačů a slevových serverů

Comparing commodity search engines and deal of the day servers
Abstract:
Práce v teoretické části vysvětluje obchodní model zbožových vyhledávačů a slevových serverů včetně zařazení těchto nástrojů do internetového marketingu. Následně jsou obchodní modely obou těchto nástrojů porovnávány z hlediska možného využití pro firmy. V praktické části se práce zaměřuje na konkrétní zbožové vyhledávače a slevové servery v České republice z hlediska jejich představení a porovnání …more
Abstract:
The thesis in the theoretical part explains the business model of commodity search engines and deal of the day servers, including the inclusion of these tools in internet marketing. Subsequently, the business models of these two instruments are compared in terms of possible use for the companies. In the practical part the thesis is focuses on a specific commodity search engines and deal of the day …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Tomáš Kincl
  • Reader: Jiří Přibil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40769