Shawky Gamal Shawky Hassan Rezk

Diplomová práce

Sales Promotion as a tool of the Integrated Marketing Communication in the selected company (FMCG)

Sales Promotion as a tool of the Integrated Marketing Communication in the selected company (FMCG)
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována tématu podpory prodeje jako nástroje integrované marketingové komunikace a hlavním cílem tohoto výzkumu bylo prozkoumat nástroje podpory prodeje a kampaně vybraného FMCG a případně doporučit metody pro posílení podpory prodeje ve společnosti. Diplomová práce je rozdělena do dvou klíčových částí: teoretické a praktické. V teoretické části bylo jejím hlavním cílem shromáždit …více
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the topic sales promotion as a tool of integrated marketing communications and the main goal of this research was to investigate the sales promotion tools and campaigns of selected FMCG and perhaps to recommend methods to enhance the sales promotion in the company. The diploma thesis is divided into two crucial parts: theoretical and practical parts. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication