Bc. Dominik Salat

Bakalářská práce

Manažerské funkce v konkrétní finanční instituci

Managerial functions in a particular financial institution
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vymezit specifika manažerských funkcí ve finančních institucích a zhodnotit vybrané manažerské funkce v konkrétní finanční instituci, a to v ČSOB, a. s. Nejprve byla vymezena specifika manažerských funkcí ve finančních institucích oproti podnikům z ostatních odvětví. Analýzou vykonávaných manažerských funkcí v ČSOB, a. s. jsme zjistili, že pokud by se na pobočkách zlepšil …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to define the specific of managerial functions in financial institutions and to evaluate selected managerial functions in a specific financial institution, namely in ČSOB, a. s. First, the specifics of managerial functions in financial institutions compared to companies from other sectors we defined. By analysing the managerial functions performed in ČSOB, a. s. we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kh29y/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví