Yana Yakhnavets

Bakalářská práce

Analýza ekonomické krize v Bělorusku

Analysis of the economic crisis in Belarus
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem celosvětové hospodářské krize roku 2008 na ekonomiku Běloruska. Cílem této práce je popis a analýza příčin a důsledků krize v ekonomice Běloruska, které se zformovaly v průběhu světové finanční krize. Současně je předložena hypotéza, že vlastní překonání krize není možné bez podstatných strukturálních změn v běloruské ekonomice. Práce se skládá ze třech kapitol …více
Abstract:
This bachelor thesis analysis the impact of the World financial crisis of the year 2008 on Belarusian economy. The aim of this work is to describe and analyze the purposes and impact of the crisis on Belarusian economy that were formed during the world financial crisis. At the same time were proposed a hypothesis that overcoming crisis is impossible without structural changes in Belarusian economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav Brada
  • Oponent: Max Kubát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53978