Bc. Ladislava Šnajdrová

Master's thesis

Senior po kardiochirugické operaci v nemocničním prostředí

Senior after heart surgery in hospital environment
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou hospitalizovaných seniorů, kteří podstoupili kardiochirurgický výkon. Operační výkon a s ním spojený nezbytný pobyt v nemocničním prostředí představují pro seniora nespornou zátěž a výraznou změnu životních podmínek. Analýza dosažených výsledků prezentuje informace o vlivu předoperačních obav hospitalizovaných seniorů na prožívání negativních pocitů, jako je …more
Abstract:
The dissertation is based on issues of old age people who were admitted to hospital and underwent cardiac (heart) surgary. Surgery and associated necessary stay in hospital enviroment of elderly represent indisputable stress and change of living conditions. Analysis is focused on seniors’ fear before surgary and its influence on negative experience after procedure, such as hopelessness, anxiety and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta