Bc. Ladislava Šnajdrová

Diplomová práce

Senior po kardiochirugické operaci v nemocničním prostředí

Senior after heart surgery in hospital environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hospitalizovaných seniorů, kteří podstoupili kardiochirurgický výkon. Operační výkon a s ním spojený nezbytný pobyt v nemocničním prostředí představují pro seniora nespornou zátěž a výraznou změnu životních podmínek. Analýza dosažených výsledků prezentuje informace o vlivu předoperačních obav hospitalizovaných seniorů na prožívání negativních pocitů, jako je …více
Abstract:
The dissertation is based on issues of old age people who were admitted to hospital and underwent cardiac (heart) surgary. Surgery and associated necessary stay in hospital enviroment of elderly represent indisputable stress and change of living conditions. Analysis is focused on seniors’ fear before surgary and its influence on negative experience after procedure, such as hopelessness, anxiety and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta