Darya Moroz

Diplomová práce

Economic Implications of the Moonlighting Game: A Case Study of the Non-binding Agreement on the French Market

Economic Implications of the Moonlighting Game: A Case Study of the Non-binding Agreement on the French Market
Anotace:
Hlavním cílem práce je studium dopadu uzavření nezávazné smlouvy na efektivitu a motivaci společností dodržet slib na francouzském trhu. Analýza případové studie je založena na hře moonlighting, kterou formulovali Abbink, Irlenbusch a Renner (2000), opírající se o teoretický rámec behaviorálního práva a ekonomie. Výsledky ukazují, že touha plnit závazky v rámci nezávazného kontraktu pochází především …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to study the impact of the conclusion of a non-binding agreement on the efficiency and incentives of the companies to keep the promise on the French market. The case study analysis is based on the moonlighting game formulated by Abbink, Irlenbusch, and Renner (2000), backed by the theoretical framework of behavioral law and economics. Results show that desire to fulfill …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Vojtěch Kotrba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89830