Bc. Anna Střížová

Diplomová práce

Suburbanizace na příkladu jihovýchodního sektoru města Brna

Process of the suburbanization on the example of south-eastern sector of the city of Brno
Anotace:
Diplomová práce na téma „Suburbanizace na příkladu jihovýchodního sektoru města Brna“ se zabývá přemisťováním obyvatel a jejich aktivit z centra města Brna do jeho okrajových částí a do sídel v zázemí, která jsou součástí brněnského regionu. Teoretická část práce se zaměřuje na historický vývoj urbanismu a dále se věnuje především jeho projevu nazvanému suburbanizace. Na suburbanizaci se zaměřuji jako …více
Abstract:
Diploma thesis called „Process of the suburbanization on the example of south-eastern sector of the city of Brno“ looks into transmigration of inhibitants and their activities of the centre of Brno to its outkirts and urban area, which is the part of region of Brno city. Theoretical part of the thesis focuses on evolution of urbanism from a historical perspective and then I mainly deal with suburbanization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta