Ing. Evelína Erbanová

Disertační práce

Denitrifikace průmyslových odpadních vod

Denitrification of industrial wastewater
Anotace:
Cílem této práce bylo odstranění dusičnanů z průmyslových odpadních vod, konkrétně odpadních vod s nízkou organickou zátěží. Hlavním požadavkem bylo, aby byl denitrifikační proces co nejméně ekonomicky, obslužně i personálně náročný. Těmto požadavkům odpovídalo odstraňování dusičnanů prováděné přírodními biologickými způsoby. Předkládaná práce proto popisuje možnosti denitrifikace pomocí rybniční kultury …více
Abstract:
The aim of this work was the removal of nitrates from industrial waste water, namely waste water with low organic load. The main requirements for the denitrification process are lowest economic, operating and staffing levels. These requirements are best achieved by the removal of nitrates using natural biological methods. This paper describes the possibilities of denitrification using pond sediment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Erbanová, Evelína. Denitrifikace průmyslových odpadních vod. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Environmentální inženýrství