Tomáš Fejfar

Bakalářská práce

Zdravotní tělesná výchova při kardiovaskulárním oslabení

Healthy Physical Education of People with cardiovascular weakness
Anotace:
Bakalářská práce na téma Zdravotní tělesná výchova při kardiovaskulárním oslabení se věnuje nemocem kardiovaskulárního systému a jejich prevenci. Cílem práce je navržení vhodných pohybových aktivit pro dospělé jedince s kardiovaskulárním onemocněním. Práci tvoří pět kapitol. První tři kapitoly se zabývají kardiovaskulárními nemocemi a jejich prevencí, zdravotní tělesnou výchovou a vlivem pohybové aktivity …více
Abstract:
The bachelor thesis called Healthy Physical Education of People with cardiovascular weakness is focused on disease of cardiovascular apparatus and its precautions. The main goal of the thesis is to propose appropriate physical activities for adults with the cardiovascular disease. The thesis is composed of five chapters. The first three chapters deal with cardiovascular diseases and their prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Bajzíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fejfar, Tomáš. Zdravotní tělesná výchova při kardiovaskulárním oslabení. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická