Petr SAGAN

Bakalářská práce

Klíčové kompetence lektora a jejich význam pro úspěšnou lektorskou činnost

Key competencies of lecturer and their importance for successful lecturing activities
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá klíčovými kompetencemi lektora profesního vzdělávání dospělých. Teoretická část práce nejprve pojednává o širších souvislostech lektorské činnosti se zaměřením na její historii, vývoj a profesionalizaci. Dalšími tématy jsou specifika a funkce vzdělávání dospělých, které jsou jedním z předpokladů pro definování kompetencí lektorů. Uvádí role lektorů, nastiňuje možnosti …více
Abstract:
Submitted thesis examines the key competencies trainer of professional adult education. The theoretical part of the thesis deals with the broader context of teaching with a focus on its history, development and professionalization. Other topics are the specifics and the function of adult education that is one of the prerequisites for defining the competencies of teachers. Lists the role lectors, outlines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAGAN, Petr. Klíčové kompetence lektora a jejich význam pro úspěšnou lektorskou činnost. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta