Bc. Miroslava Papežová

Bakalářská práce

Proč? Analýza formátu film-anketa jako sociologického přístupu v československém dokumentárním filmu v 60.letech

Why? Analysis of survey-film format as a sociological approach in the Czechoslovak documentary in the 1960s
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociologickým dokumentem v 60. letech v Československu, konkrétně vznikem a vývojem formátu film-anketa. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké okolnosti vůbec umožnily zrod tohoto nového formátu a jaké podněty posléze ovlivňovaly jeho další transformace. Dokumentární filmy 60. let úzce souvisely s hnutím film-pravda a pro československou společnost měly poměrně důležitou funkci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of sociological documentary of 1960’s in Czechoslovakia and particularly with the emergence and development of survey-film. The aim of the research was to find out which circumstances possibly gave birth to this new form of documentary and what kind of impulses then influenced its next transformations. The documentaries of 1960’s were closely connected to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury