Felix Espinoza

Diplomová práce

Podpora vizualizace v self-service Business Intelligence nástrojích - porovnání SAS Visual Analytics a IBM Cognos Analytics

Visualization Support in Sefl-Service Business Intelligence Tools - a SAS Visual Analytics and IBM Cognos Analytics Comparison
Anotace:
Práce se zabývá problematikou nástrojů označovaných jako Self Service Business intelligence (SSBI), jimž je ze strany uživatelů i výrobců věnována značná pozornost, jelikož se u tohoto trendu očekává progresivní růst. Jsou hodnoceny dva produkty: SAS Visual Analytics a IBM Cognos Analytics, u obou nástrojů je hodnocena míra uživatelské autonomie a podpora vizualizace dat. V teoretické části práce dochází …více
Abstract:
The thesis deals with problematics of tools marked as Self Service Business Intelligence (SSBI) which is paid close attention by its users as well as producers due to expected progressive growth of this trend. Two products are evaluated: SAS Visual Analytics and IBM Cognos Analytics, both tools are evaluated by their extent of user´s autonomy and support of data visualization. Basic principles and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Miloš Maryška
  • Oponent: Martin Berber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53103