Lukáš Rázl

Diplomová práce

Zpracování a vizualizace velkého objemu dat pomocí self-service nástroje Business Intelligence (BI)

Processing and visualization of big data by self-service Business Intelligence (BI)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem Business Intelligence (BI) a sleduje možnosti zpracování a vizualizace velkého objemu dat pomocí vybraného nástroje. Dále si klade za cíl popsat implementaci moderního BI nástroje do firmy a zhodnotit tak výhody či rizika celého BI projektu. Teoretická východiska jsou založena na definici pojmu BI, jeho architektury a možnými přístupy k finálnímu řešení. Dále je porovnána …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the subject of Business Intelligence (BI) and monitors the possibilities of processing and visualization of Big Data using specific tools. It also aims to describe the implementation of modern BI tool in the business environment and to evaluate the benefits or risks of the entire BI project. The basis for theoretical part deals with the definition of BI, its architecture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5152

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Karel Mls, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 9. 2020 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management