Adéla KREJČOVÁ

Bakalářská práce

Reflexe na vybraný hudební styl, subkulturu nebo undergroundové hnutí

Reflection on the chosen style of music, subculture or underground movement
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Reflexe na vybraný hudební styl, subkulturu nebo undergroundové hnutí. V této práci vycházím z vybraného hudebního stylu, kterým je jazz. Cílem bylo uvedení do problematiky jazzu, především jeho vrcholné éry 20. a 30. let a zpracování hlavních charakteristických rysů a prvků, které mě inspirovaly při mé další práci. Jako následná reflexe vznikla mnou navržená oděvní kolekce …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the Reflection on the chosen style of the music, subculture or underground movement. I inspired with the jazz music in my bachelor thesis. The aim was to introduce the topic of jazz, especially its top period of the twenties and thirties and to compile the main characteristics and central elements that inspired me in my future work. As a follow-up reflection was the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 39419

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akad. mal. Helena Krbcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČOVÁ, Adéla. Reflexe na vybraný hudební styl, subkulturu nebo undergroundové hnutí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Design / Fashion design

Práce na příbuzné téma

Všechny práce