Bc. Matouš Jobánek

Diplomová práce

Open-source systém pro administraci a monitorování uživatelských účtů Metadatového editoru

Open-source system for administrating and monitoring the user accounts of the Metadata Editor
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá systémem pro administraci a monitorování uživatelských účtů metadatového editoru MEdit. Popisuje a analyzuje vedle samotného editoru také technologie a návrhové vzory, které byly použity při jeho vývoji a následné implementaci. Zároveň rozebírá problematiku interaktivních webových aplikací a jejich zabezpečení. V oblasti zabezpečování podrobněji popisuje SAML, OpenID …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the system for the administration and monitoring user accounts of metadata editor Medit. It describes and analyzes the editor, technologies and design patterns which have been used during its development and subsequent implementation. Problems of interactive web applications and its security are analyzed too. SAML, OpenID, LDAP and Shibboleth are described in more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kremser
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika