Bc. Jakub Gášek

Diplomová práce

Fungování zdravotnického zařízení v podmínkách reforem zdravotnictví

Function of medical facility in conditions health reforms
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotnické reformy v návaznosti na fungování zdravotnického zařízení. V práci bude obecně rozebrána problematika zdravotní péče, financování zdravotnictví, zdravotního pojištění a zdravotní reformy. V aplikační části pak tuto problematiku vztáhneme k reformě zdravotnictví v ČR a k jejím dopadům na fungování zdravotnického zařízení i zdravotnictví obecně. Téma …více
Abstract:
This thesis deals with health care reform in realiton to the functioning of medical facility. The paper will in general analyze the problem of health care, health financing, health insurance and health reform. In application part we will extrapolate to health care reform in Czech Republic and its impact on the functioning of medical facility and health care in general. The topic of health I consider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní