Ing. Eva Vavřinová

Diplomová práce

Reforma zdravotnictví v ČR

Health Care Reform in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj zdravotnické reformy v ČR. V teoretické části je definováno zdraví a jsou zde nastíněny různé typy zdravotnických systémů ve světě a veřejného zdravotního pojištění v České republice. Praktická část se zaobírá realizovanými i dosud nerealizovanými návrhy na reformu zdravotnictví v České republice. Hlavní pozornost je zde věnována regulačním poplatkům a doplatkům …více
Abstract:
The diploma work is intent on development of health care reform. There is definated health in the theoretic part and there are also outlined different types of health care systems and general health insurance in Czech Republic. In the practical part are named realized and non realized proposals of health care reform in the Czech Republic. The main attention is devoted to the regulation charges and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vavřinová, Eva. Reforma zdravotnictví v ČR. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní