Bc. Tomáš Smital

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství obcí

Municipal waste management
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem odpadového hospodářství v obcích. V úvodu práce popisuji obecné informace, které se týkají rozdělení odpadů. V dalších částech se věnuji odpadům komunálním, které vznikají na území obce. Důležitou část práce zahrnuje nakládání s těmito odpady, které je definováno v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a ekonomikou odpadového hospodářství, to znamená náklady na …viac
Abstract:
This thesis deals with waste management in municipalities. The introduction describes general information regarding the distribution of waste. In the next sections I deal with municipal waste that arise in the municipality. An important part of the work involves the management of these wastes, which is defined in Act No. 185/2001 Coll., On waste and waste management economy, that is, the cost of waste …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration