Bc. Veronika Kroupová

Bakalářská práce

Waste management integrated into EFL lessons as a part of intersubject relations

Waste management integrated into EFL lessons as a part of intersubject relations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností, jak začlenit environmentální výchovu do učebního plánu anglického jazyka na 2. stupni Základní školy ve Štěpánově nad Svratkou. Hlavním cílem výzkumné práce je vytvořit a použít sadu aktivit založených na představení slovní zásoby a jejím procvičování ve čtených textech. Úkoly, pomocí kterých může být environmentální problém “nakládání s odpady v České republice …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the possibility of implementing environmental education into the curriculum of English lessons at a lower secondary school in Štěpánov nad Svratkou. The primary target of this study is to design and use a set of activities based on the vocabulary introduction and reading comprehension practice, ideas through which the environmental problem of waste management in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta