Viktor Kala

Bakalářská práce

Tvorba konkrétnej aplikácie v programovacom jazyku VBA nad MS Excel 2010

Develop of specific application by using of VBA in MS Excel 2010 environment
Abstract:
The bachelor thesis focuses on building an application using Visual Basic for Applications programming language within Microsoft Office Excel and on the theoretical aspects of this development environment. First chapter encompasses basic information about Visual Basic for Applications programming language and depicts evolution of Microsoft Office until present times, emphasizing Microsoft Office Excel …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou aplikácie pomocou programovacieho jazyka Visual Basic for Applications nad Microsoft Office Excel a teoreticky sa zameriava na jeho vývojové prostredie. Prvá kapitola obsahuje základné údaje o programovacom jazyku Visual Basic for Applications a zachytáva priebeh vývoja Microsoft Office so zameraním na Microsoft Office Excel až po súčasnosť. Druhá kapitola konkrétne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK