Ondřej Maňas

Bakalářská práce

Transformace dat ze systému InterBase do Microsoft SQL Serveru

Data transformation from InterBase system to Microsoft SQL Server
Anotace:
Tato práce analyzuje návrh a implementaci databázové transformační aplikace, její použití, a důvody jejího vzniknutí. Popisuje stávající stav a možnosti vytvoření a uložení databází v databázových systémech od společnosti Microsoft, také se zabývá starými typy relačních databází jako je Paradox a některými typy binárních souborů a nutností a postupem převedení těchto databází a souborů na databáze …více
Abstract:
This work analyzes the design and implementation of the database transformation application, its usage and the reasons for its development. It describes the current state and capabilities of creating and storing databases in Microsoft systems, also deals with old types of relational databases, such as Paradox and some types of binary files and the necessity and process of converting these databases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Soňa Karkošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73383