Leona Pecinová

Bakalářská práce

Prevence vzniku dekubitů v ošetřovatelské péči

Prevention of Pressure Ulcer Genesis in Nursing Care
Anotace:
Tématem bakalářské práce je " Prevence vzniku dekubitů v ošetřovatelské péči". První, teoretická část se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti anatomie a fyziologie kůže. Jsou zde vymezeny pojmy, jako je dekubitus, jeho klasifikace, projevy a příčiny vzniku. Dále se v jednotlivých kapitolách zaměřuje na důležité údaje vztahující se k preventivní péči v oblasti vzniku dekubitů, a to počínaje …více
Abstract:
The theme of the thesis is "Prevention of pressure ulcers in nursing care." The theoretical part focuses on the summary of basic knowledge of anatomy and physiology of the skin. There are also defined terms such as decubitus, its classification, symptoms and causes. Further, in each chapter focuses on the important data relating to preventative care in decubitus, starting with the use of rating scales …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016
Zveřejnit od: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pecinová, Leona. Prevence vzniku dekubitů v ošetřovatelské péči. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe