Theses 

Výzkum osobnosti trenéra v esteticko koordinačních sportech – Bc. Jan Vacl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Vacl

Diplomová práce

Výzkum osobnosti trenéra v esteticko koordinačních sportech

Research of the Personality of the Coach in Aesthetic-Coordination Sports

Anotace: Jan Vacl: Výzkum osobnosti trenéra v esteticko koordinačních sportech Diplomová práce. Brno: FSpS MU, 2010. 78 s. Práce se zabývá problematikou psychologického výzkumu osobnosti trenéra v esteticko koordinačních sportech. Pomocí standardizovaných dotazníků bylo u trenérů TeamGymu a trenérů sportovní gymnastiky testováno zastoupení extroverze a introverze, asertivita a aspirační úroveň. Získané výsledky u trenérů TeamGymu byly porovnány s výsledky získanými u trenérů sportovní gymnastiky. Pro lepší pochopení problematiky byly do textu přidány základní pojmy z psychologie jako: faktory a typy osobnosti, aspirace, temperament a asertivita.

Abstract: Jan Vacl: Research of the personality of the coach in aesthetic-coordination sports Diploma thesis. Brno: FSpS MU, 2010. 78 s. This thesis deals with questions of psychological research of personality of coach in aesthetic coordination sports. Using standardized questionnaires the trainers of TeamGym and trainers of sport gymnastics were tested for representation of extroversion and introversion, assertiveness and aspiration level in their personalities. The results obtained from trainers of TeamGym were compared with the results obtained from trainers of sport gymnastics. For a better understanding of the text the basic concepts of psychology were added : factors and types of personality, aspirations, temperament and assertiveness.

Klíčová slova: TeamGym, sportovní gymnastika, psychologie sportu, aspirace, temperament, asertivita. TeamGym, sports gymnastics, sport psychology, aspirations, assertiveness.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz