Sarah BURDOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotní gramotnost mužů a žen v problematice HPV infekce

Health literacy between men and women in HPV infection issues
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdravotní gramotností žen a mužů v oblasti HPV infekce. Teoretická část je zaměřená na HPV infekci jako takovou, možnosti přenosu a prevenci. V teoretické části je také článek o rizikovém chování. Empirická část je zaměřena na výsledky, které byly získány pomocí dotazníkového šetření. Výzkumným souborem byli muži i ženy ve středním věku, kteří dobrovolně vyplnili dotazník …více
Abstract:
The bachelor work deal with medical literacy in the area of HPV infection. Theoretical part is focused on HPV infection itself, possible prevention and contagion. An article about risk behaviour can also be found in the theoretical part. Empirical part is focused on results, which have been obtained during questionnaire collection of data. The population sample were mid-aged men and women, who voluntarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Hamanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURDOVÁ, Sarah. Zdravotní gramotnost mužů a žen v problematice HPV infekce. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií