Johana DUSOVÁ

Bakalářská práce

Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV

HPV infection awareness among young adult women and men
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje informovanosti žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. V teoretické části je poskytnut stručný náhled do problematiky infekce HPV jako takové, její prevalence v České republice i ve světě a její podíl na různých rakovinných nemocněních, především rakovině děložního čípku. Protože informovanost je základem prevence, vložila jsem do teoretické části i kapitolu …více
Abstract:
The thesis deals with the awareness of women and men in the younger adults of HPV infection. The theoretical part provides a brief insight into HPV infection as such, its prevalence in the Czech Republic and abroad, and its share in various cancer disease present, especially cervical cancer. Because information is the foundation of prevention, the theoretical part contains a chapter about prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUSOVÁ, Johana. Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka