Bc. Karolína Polachová

Bakalářská práce

Teaching vocabulary through mind maps

Teaching vocabulary through mind maps
Anotace:
Závěrečná práce pojednává o použití myšlenkových map pro rozšíření slovní zásoby při výuce cizího jazyka. Teoretická část popisuje myšlenkové mapy a základní principy pro práci s nimi. Dále také definuje výuku cizího jazyka a konkrétněji potom výuku slovní zásoby, rozlišuje výukové metody a techniky a specifikuje paměť. Na tuto část navazuje problematika žáka a učebních stylů. V praktické části se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with mind mapping technique for vocabulary enlargement during foreign language learning. The theoretical part describes the mind maps and the principles behind them. The language learning is defined and specifically vocabulary teaching and learning. The thesis focuses on teaching methods and techniques, also it outlines memory. The description of a learner follows as well …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Mgr. Sonia Homolka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta