Theses 

Krize identity mladých katolíků – Bc. Anna Šimečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Anna Šimečková

Bakalářská práce

Krize identity mladých katolíků

Identity crisis of young Catholics

Anotace: Práce se věnuje identitě mladých katolíků se zaměřením na hranice Římskokatolické církve. Autorka popisuje konflikt mladých lidí s církví a zodpovídá na otázku, co je to krize identity mladých katolíků. Téma je zasazeno do teorií individualizace, sociálních hranic a identity. Výzkum probíhal formou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.

Abstract: The work deals with the identity of young Catholics to focus on boundaries of Roman Catholic Church. The author describes the conflict of young people with church and answers the question, what is a crisis of identity of young Catholics. The theme is set in the theory of individuation, social boundaries and identity. The research was conducted through participant observation and semi-structured interviews.

Klíčová slova: identita, náboženství, hranice, Římskokatolická církev, krize identity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20169 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Šimečková, Anna. Krize identity mladých katolíků. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz