Theses 

Měnová politika vybraných centrálních bank – Ing. Dan Báča

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Dan Báča

Diplomová práce

Měnová politika vybraných centrálních bank

Monetary policy of selected central banks

Anotace: Předmětem diplomové práce „Měnová politika vybraných centrálních bank“ je analýza měnových politik Fedu, ECB a ČNB od vypuknutí americké hypoteční krize v roce 2007 a provedení rozboru jejich vlivů na zvolené makroekonomické ukazatele. V první kapitole je stručně charakterizována měnová teorie a blíže jsou popsány teoretické přístupy ekonomických škol k monetární politice. Další kapitoly práce se věnují analýze měnových politik vybraných centrálních bank a jejich působení na vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů jako jsou inflace, nezaměstnanost a tempo růstu HDP.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Monetary policy of selected central banks” is the analysis of monetary policies of the Fed, ECB and CNB since the outbreak of the mortgage crisis in 2007 and the conduction analysis of their impacts on selected macroeconomic indicators. In the first chapter there is briefly characterized monetary theory and there are closer described the theoretical approaches of economic schools to monetary policy. Further chapters are devoted to analysis of the monetary policies of selected central banks and their influence on the development of main macroeconomic indicators such as inflation, unemployment and GDP growth.

Klíčová slova: Měnová politika, Fed, ECB, ČNB, QE, inflace, devizové intervence, Monetary policy, inflation, foreign exchange interventions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 10. 2018 16:05, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz