Mgr. Lenka Ručková

Bakalářská práce

Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol

Work on piano technique progress for Elementary School of Arts pupils
Anotace:
Bakalářská práce „Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol“ pojednává o mé metodě výuky klavírní techniky, kterou považuji za nejvhodnější pro výchovu klavíristy. Tato metoda je zcela v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru klavírní pedagogiky. Klavírní technika zde není chápána jen jako virtuozita, ale zahrnuje i všechny interpretační prostředky klavíristy. Rozvoj klavírní …více
Abstract:
The bachelor thesis " Work on piano technique progress for Elemenary School of Arts pupils " deals with my method of teaching piano techniques, which I consider the most suitable for the education of the pianist. This method is fully in line with the latest knowledge in piano pedagogy. The piano technique here is not only seen as a virtuosity, but also includes all the means of interpretation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
  • Oponent: prof. MgA. Alena Vlasáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/w5lh7/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavírní pedagogika

Práce na příbuzné téma