Nora Zothová

Diplomová práce

Analýza podmínek trhu pro vstup nové firmy do odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku

Analysis of the Conditions for Entry of a New Company into the Press and Media Monitoring Field in Croatia and Slovenia
Anotace:
Analýza podmínek trhu v odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku pro vstup nové firmy. Odhad fáze životního cyklu odvětví, strategická analýza odvětví a analýza konkurenčních sil. Modely oligopolu a hypotéza vývoje odvětví. Podmínky trhu práce, příležitosti a hrozby pro novou firmu. Zhodnocení šance na vstup.
Abstract:
An analysis of the market conditions in the press and media monitoring field in Croatia and Slovenia. Industry analysis, business strategy and competition analysis. Oligopoly models of and a hypothesis of the future development in the field. Labour market conditions, threats and opportunities for a new firm. Assessment of chances for entry.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Jindřich Soukup
  • Oponent: Jiří Dobrylovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15265

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce