Theses 

Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti. – Bc. Eva HOLEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economics and Management / Financial management

Bc. Eva HOLEČKOVÁ

Master's thesis

Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti.

The client as a key factor of the bank efficiency.

Abstract: Cílem diplomové práce s názvem ?Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti? je na základě výzkumu u GE Money Bank, a.s., který byl proveden pomocí dotazníkového šetření, měření spokojenosti klientů s GEMB a dále zjištění důvodů vedoucí zákazníka k výběru své hlavní banky. K samotnému zjištění spokojenosti klientů jsou využívány metody ECSI a NPS a ke zjištění důvodů, proč někteří klienti nevyužívají GEMB jako svou hlavní banku, komparace běžného účtu GEMB s běžnými účty 3. nejčastěji uváděných bank, tj. Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.

Abstract: The goal of my dissertation entitled ?Customer as value-created factor of bank productivity? is to measure satisfaction of clients of GE Money Bank, a.s. and to find out the reasons that lead customers to choose their main bank. The results of measurement I have gained from research into GE Money Bank, a.s. by application of questionnaires. I have used methods ECSI and NPS to find out the extent of customer satisfaction.To establish the reasons for not using GEMB as main bank I have compared current account of GEMB with banking accounts of three others banks named in most cases as Česká spořitelna,a.s., Komerční banka a.s. and Československá obchodní banka, a.s.

Keywords: dotazník, spokojenost, měření spokojenosti, ECSI, NPS, běžný účet, Mystery shopping

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2013
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Olga Faltejsková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEČKOVÁ, Eva. Zákazník jako hodnototvorný faktor bankovní výkonnosti.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Go to top | Current date and time: 10/12/2018 14:16, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz