Darina ŠIMONOVÁ

Bakalářská práce

Strategický rozvoj obce Chodouny

Strategic development of the village Chodouny
Anotace:
V rámci této bakalářské práce je vytvořen návrh strategického plánu rozvoje pro obec Chodouny, který má zásadní vliv na stanovení strategie obce, neboť dopomůže k definování priorit, k odhalení možných problémů či k možnosti růstu a realizace inovací v obci. První část práce vymezuje základní pojmy, jako jsou strategie regionálního rozvoje, struktura strategického plánu a přístupy k rozvoji venkova …více
Abstract:
In this bachelor thesis, a proposal for a strategic plan of the development is created for the municipality of Chodouny, which has a major impact on the definition of the municipal strategy, as it will help to define priorities, to discover possible problems or the possibility of growth and realization of innovations in the village. The first part of the thesis defines the basic concepts, such as the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Bobr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMONOVÁ, Darina. Strategický rozvoj obce Chodouny. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie střední Evropy