Júlia Samošiová

Bachelor's thesis

Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou

Spotřebiteľ a jeho chování na českém trhu s bio kosmetikou
Abstract:
Cílem práce je zjistit jakou vědomost mají český spotřebitelé o bio kosmetice a jak se chovají při jejím nákupu. Práce se také zaměřuje na to, zda bio kosmetiku spotřebitelé nakupují nebo ne a jejich důvody. Začátek práce se věnuje definici spotřebitele, jeho chování a determinantmi. Také je zde zmíněné nákupní rozhodování, lojalita a životní styl spotřebitelů. Další část práce obsahuje marketingový …more
Abstract:
The aim of this tesis is to find out what knowledge czech consumers have about organic cosmetics and how they behave when they purchase it. The tesis also focuses on whether consumers buy organic cosmetics or not, and the reasons why. Beginning of this tesis is devoted to the definition of consumer behavior and its determinants, loyalty and lifestyle. Another section includes marketing research and …more
Abstract:
Cieľom práce je zistiť akú vedomosť majú český spotrebitelia o bio kozmetike a ako sa správajú pri jej nákupe. Práca sa tiež zameriava na to, či bio kozmetiku spotrebitelia nakupujú alebo nie a ich dôvody. Začiatok práce sa venuje definícii spotrebiteľa, jeho správaniu a determinantom. Taktiež je tu zmienené nákupné rozhodovanie, lojalita a životný štýl spotrebiteľov. Ďalšia časť práce obsahuje marketingový …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Jiří Mikeš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54630

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod