Theses 

Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou – Júlia Samošiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Júlia Samošiová

Bakalářská práce

Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou

Spotřebiteľ a jeho chování na českém trhu s bio kosmetikou

Anotace: Cílem práce je zjistit jakou vědomost mají český spotřebitelé o bio kosmetice a jak se chovají při jejím nákupu. Práce se také zaměřuje na to, zda bio kosmetiku spotřebitelé nakupují nebo ne a jejich důvody. Začátek práce se věnuje definici spotřebitele, jeho chování a determinantmi. Také je zde zmíněné nákupní rozhodování, lojalita a životní styl spotřebitelů. Další část práce obsahuje marketingový výzkum a jeho podstatu. Jádro práce je věnováno charakteristice bio kosmetiky. Důležitou součástí je i vlastní dotazníkové šetření a vyhodnocení jeho výsledků. V závěru práce jsou navrženy marketingové doporučení do budoucna.

Abstract: The aim of this tesis is to find out what knowledge czech consumers have about organic cosmetics and how they behave when they purchase it. The tesis also focuses on whether consumers buy organic cosmetics or not, and the reasons why. Beginning of this tesis is devoted to the definition of consumer behavior and its determinants, loyalty and lifestyle. Another section includes marketing research and its fundamentals. Third part is devoted to the characterization of organic cosmetics. An important part is also a questionnaire and its results. In conclusion I proposed some marketing recommendations for the future.

Abstract: Cieľom práce je zistiť akú vedomosť majú český spotrebitelia o bio kozmetike a ako sa správajú pri jej nákupe. Práca sa tiež zameriava na to, či bio kozmetiku spotrebitelia nakupujú alebo nie a ich dôvody. Začiatok práce sa venuje definícii spotrebiteľa, jeho správaniu a determinantom. Taktiež je tu zmienené nákupné rozhodovanie, lojalita a životný štýl spotrebiteľov. Ďalšia časť práce obsahuje marketingový výskum a jeho podstatu. Jadro práce je venované charakteristike bio kozmetiky. Dôležitou súčasťou je aj vlastné dotazníkové šetrenie a vyhodnotenie jeho výsledkov. V závere práce sú navrhnuté marketingové odporúčania do budúcnosti.

Klíčová slova: spotřebitel, bio kosmetika, marketingový výzkum

Keywords: consumer, marketing research, organic cosmetics

Klíčová slova: bio kozmetika, marketingový výskum, spotrebiteľ

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54630


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:13, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz