Bc. Hana Čihánková

Diplomová práce

Fenomén překvalifikovanosti a jeho důsledky na lidské potřeby

Phenomenon of overqualification and its consequences on human needs
Anotace:
Tématem této diplomové práce je překvalifikovanost a její důsledky pro život jedince. V postmoderní společnosti nastala výrazná změna vztahu mezi vzděláním a uplatněním na trhu práce, která produkuje překvalifikované pracovníky. Expanze vzdělání vede zároveň k devalvaci vysokoškolských diplomů, což je jedním ze specifik vyspělých zemí. Příčiny vzniku překvalifikovanosti lze nahlížet skrze ekonomické …více
Abstract:
This thesis deals with overqualification and its effects on the life of an individual. The causes of overqualification issues can be viewed through economic, sociological and empirical theories. Key concepts to be considered are human capital and employment. The empirical theory is based on the analysis of education and labour markets and their relationship.In postmodern society there has been significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií