Bc. Hana Čihánková

Master's thesis

Fenomén překvalifikovanosti a jeho důsledky na lidské potřeby

Phenomenon of overqualification and its consequences on human needs
Abstract:
Tématem této diplomové práce je překvalifikovanost a její důsledky pro život jedince. V postmoderní společnosti nastala výrazná změna vztahu mezi vzděláním a uplatněním na trhu práce, která produkuje překvalifikované pracovníky. Expanze vzdělání vede zároveň k devalvaci vysokoškolských diplomů, což je jedním ze specifik vyspělých zemí. Příčiny vzniku překvalifikovanosti lze nahlížet skrze ekonomické …more
Abstract:
This thesis deals with overqualification and its effects on the life of an individual. The causes of overqualification issues can be viewed through economic, sociological and empirical theories. Key concepts to be considered are human capital and employment. The empirical theory is based on the analysis of education and labour markets and their relationship.In postmodern society there has been significant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií