Bc. Sabina Kunovská

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů žen s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability

Rehabilitation of women with stroke: assessment of disability
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda stanovená rehabilitační léčba u pacientek po cévní mozkové příhodě hospitalizovaných na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení FN u sv. Anny v Brně vedla ke zlepšení disability. Pacientky byly před zahájením komplexní rehabilitace a po jejím ukončení testovány pomocí FIM testu (Functional Independence Measure). Statistická hodnocení této diplomové práce ukázala …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine, whether a rehabilitation treatment in patients after a stroke hospitalized at DRO at the Hospital of St. Anna of Faculty of Medicine in Brno resulted in improvement of disability. Patients were tested by FIM before the start of the comprehensive rehabilitation and after the end of comprehensive rehabilitation. Statistical evaluations in this thesis showed that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Polonyiová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta