Bc. Miroslava Kavková

Diplomová práce

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů s hemoragickou cévní mozkovou příhodou po léčebné rehabilitaci

Evaluation of functional independence in patients after hemorrhagical stroke after medical rehabilitation
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda komprehenzivní rehabilitační léčba u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodě hospitalizovaných na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení FN u sv. Anny v Brně vedla ke zlepšení jejich funkční nezávislosti. Pacienti byli před zahájením léčebné rehabilitace a po jejím ukončení testováni pomocí testu funkční nezávislosti. Naše výsledky ukázaly, že fyzioterapie …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine, whether a comprehensive rehabilitation treatment in patients after hemorrhagical stroke, hospitalized at DRO at the Hospital of St. Anna of Faculty of Medicine in Brno, resulted in improvement of functional independence. Patients were tested by FIM test before the start of the comprehensive rehabilitation and after the end of the rehabilitation. Our results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Polonyiová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta