Bc. Michal Kaplan

Diplomová práce

Identifikace a hodnocení rizik při zakládání nového podnikatelského subjektu

Identification and Risk Assessment in Establishing a New Business Entity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací a hodnocením rizik při zakládání nového podnikatelského subjektu. Teoretická část se věnuje nejdůležitějším informacím ohledně podniku a podnikání a následně je zde rozebrán pojem riziko a vše s ním spojené. Nakonec jsou zde vysvětleny metody užité v praktické části. Na začátku praktické části je představen vzorový podnik, který je poté použit při identifikaci …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the identification and evaluation of risks in the establishing of a new business entity. The theoretical part deals with the most important information about the company and business. Subsequently, the concept of risk and terms associated with it are discussed. The last part of the theoretical part explains the methods used in the practical part. At the beginning of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaplan, Michal. Identifikace a hodnocení rizik při zakládání nového podnikatelského subjektu. Uherské Hradiště, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe