Bc. Tereza Šebková

Diplomová práce

Identifikace rizik v podniku a návrh na jejich řízení

Identifying risks in the company and a proposal to management
Anotace:
Tato práce řeší způsob řízení rizik ve vybraném podniku. Diplomová práce je založena na zodpovězení otázky: „Má zkoumaný subjekt zaveden systém řízení rizik v souladu s obecně uznávanými principy?“ Cílem této práce je identifikovat rizika v lyžařském středisku, zhodnotit současný stav řízení rizik pomocí auditu a následně na základě provedených analýz případně navrhnout podniku systém řízení rizik …více
Abstract:
This thesis focuses on the way risk management is managed in a selected company. The Master’s thesis is based on answering the following question: “Does the respective subject have risk management system in accordance with generally accepted principles?” The aim of this work is to identify the risks in the ski resort, to evaluate the current state of the risk management through audit and subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze