Ing. Ivana Vašíčková

Disertační práce

Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost

The growth response of Central European temperate forest trees to disturbance events
Anotace:
Pomocí standardní analýzy šířek letokruhů byla studována růstová odezva dřevin na disturbanční události v 8 přirozených lesních ekosystémech České republiky s převahou Fagus sylvatica L. S využitím datové sady 2000 dendrochronologických vývrtů byl rekonstruován disturbanční režim Žofínského pralesa. Výsledky naznačují, že nejen síla minulých disturbancí, ale i jejich prostorové charakteristiky zásadně …více
Abstract:
The growth response of trees to disturbance events in 8 beech-dominated natural forests in Czech Republic was studied using standard tree-ring analysis. With the use of circa 2 000 increment cores a disturbance regime of Žofín old-growth forest was reconstructed. The results indicate not only disturbance intensity, but also their spatial characteristics determine the effect of disturbance on further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta