Eva VORÁČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou drenáží

Nursing care of patient with ventricular drainage
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce jsem popisovala anatomii mozku, zabývala jsem se historií, klasifikací, příznaky a léčbou hydrocefalu. Teoretická část práce se zaměřuje na subarachnoidální krvácení, zevní komorovou drenáž, její indikace a kontraindikace a specifické zásady ošetřování této drenáže. V praktické části práce jsem zpracovala ošetřovatelský proces u pacienta se subarachnoidálním krvácením …více
Abstract:
In the theoretical part of the thesis, I described the anatomy of the brain, and I have dealt with the history, classification, symptoms and treatment of hydrocephalus. Theoretical part of the work focuses on subarachnoid hemorrhage, external ventricular drainage, its indications and specific principles of nursing care for this drainage. In the practical part I worked the nursing process of patient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Berková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VORÁČKOVÁ, Eva. Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou drenáží. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií