Bc. Jana Stelmaščuková

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o dětského pacienta se zevní komorovou drenáží

Nursing care of pediatric patients with external ventricular drainage
Anotace:
Diplomová práce zjišťuje kvalitu poskytované ošetřovatelské péče u dětských pacientů se zevní komorovou drenáží na pracovištích, na kterých se tito pacienti rutinně nehospitalizují. Teoretická část je věnována problematice intrakraniální hypertenze a hydrocefalu, jako nejčastějšímu důvodu indikace zavedení drenážního systému, jeho léčbě, možným komplikacím léčby a zásadám v péči o pacienty se zevní …více
Abstract:
The diploma thesis examines the quality of provided nursing care in pediatric patients with external ventricular drainage at departments where these patients are not routinely hospitalized. The theoretical part is dedicated to intracranial hypertension and hydrocephalus as the most frequent reasons for the indication of the introduction of the drainage system, their treatment, possible complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče