Theses 

Postoj laické veřejnosti k vlastnímu stáří – Bc. Sylvie Bičanová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sylvie Bičanová, DiS.

Master's thesis

Postoj laické veřejnosti k vlastnímu stáří

The attitude of the general public to their own old age

Abstract: Diplomová práce se zabývá postojem laické veřejnosti k vlastnímu stáří. Je rozdělena na dvě části. První část má za úkol vysvětlit problematiku stárnutí a stáří na teoretické úrovni. Věnuje se demografickému stárnutí, charakteristice seniorské populace a pojetí stáří z pohledu seniora a společnosti. Pozornost je věnována také ageismu, stereotypům a mýtům zakořeněným v naší společnosti a kvalitě života ve stáří. Empirická část je zaměřena na vyjádření názorů a postojů osob vyššího věku k životním etapám stárnutí a stáří a zjišťuje významné determinanty, které utváření postojů ovlivňují.

Abstract: The thesis consists of two parts and deals with the attitude of the public to a senescence. The first part outlines the issues concerning ageing and agedness on the theoretical level and describes demographic senescence, the characteristics of senior population and the approach to ageing from the perspective of a senior citizen and society. The phenomenon of ageism, stereotypes and myths persisting in our society as well as the quality of life during the senior years are important aspects which are also to be mentioned. The empirical part of the thesis is focused on the opinions and attitudes of elderly residents to the various phases of ageing.

Keywords: postoj, stárnutí a stáří, adaptace, ageismus, kvalita života, attitude, ageing and old age, adaptation, ageism, quality of life

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Simona Saibertová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 05:05, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz