Bc. Anna Příkazská

Bakalářská práce

Překlad a adaptace metody k měření závazku vůči organizaci

Transaltion and adaptation of organizational commitment questionnaire
Anotace:
Mým cílem v této práci bylo najít vhodnou metodu k měření závazku vůči organizaci, která by byla použitelná v českém prostředí, jelikož žádná taková v současnosti dostupná není. Na základě srovnání aktuálně dostupných používaných škál jsem pro tento účel zvolila KUT škálu od autorů Klein a spol. (2014). Pomocí více překladatelů a zpětného překladu byla vytvořena česká verze škály, která byla ověřována …více
Abstract:
The aim of this study was finding a suitable method for measuring organisational commitment which can be applied in the Czech working environment. The reason for this comes from the abscence of such method in Czech language. After detailed comparison of methods currently available for use I decided to choose the KUT scale from Klein et al. (2014). The adaptation proces was made using three versions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií