Darina Moravčíková

Bakalářská práce

Stereoskopie v českém autorském filmu Heart Beat 3D Jana Němce

Stereoscopy in czech auteur film

Anotace:
Práce zkoumá přínos vzniku prvního českého celovečerního autorského stereoskopického filmu Heart Beat 3D (2010) režiséra Jana Němce v kontextu historického vývoje a objevování výrazových prostředků tohoto média. K tomu využívá prototypální model dvojího zrození média, navržený André Gaudreaultem a Philipem Marionem ve stati Médium se vždycky rodí dvakrát..., který se snaží postihnout komplexnost zrodu …více
Abstract:
This thesis explores the contribution of the first Czech stereoscopy auteur feature film, Heart Beat 3D (2010) directed by Jan Němec, in context of the historical development of the medium and discoveries in the filed of its expressions. The thesis uses a theoretical prototype model presented by André Gaudreault and Philip Marion in their essay 'The Medium is Always Born Twice', that is an attempt …více
 

Klíčová slova

česká kinematografie

Klíčová slova

stereoskopický film

Klíčová slova

autorský film

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

filmoví režiséři

Klíčová slova

3D film

Klíčová slova

Němec Jan 1936-
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: Tomáš PETRÁŇ
  • Oponent: Jan DAŇHEL

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna